Het College Vos

Het College Vos is een locatie met ruim driehonderd leerlingen. De school heeft een eigen gezicht, een eigen inhoud en een herkenbare identiteit. Vanaf het begin streven we ernaar dat leerlingen en ouders zich betrokken voelen bij de school. Leerlingen leren, op basis van hun talenten en mogelijkheden, stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun manier van leren en werken. Dit gebeurt niet alleen in de school, ook buiten de school wordt aan talentontwikkeling gewerkt.
   
 

Op Het College Vos zijn de volgende leerwegen te onderscheiden:

 Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)
 Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

Het College Vos kent ook Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit is geen niveau, maar onderwijs met extra zorg. Met deze extra zorg wordt de leerling in staat gesteld om het diploma te halen.
Op Het College Vos worden de leerlingen opgeleid voor beroepsgerichte leerwegen met voorbereiding op het MBO. In de onderbouw (de eerste twee jaar) is het onderwijs grotendeels algemeen. Met themaklassen wordt aansluiting gezocht bij de interesses en talenten van de leerlingen.
Daarna kiezen de leerlingen één van de profielen/sectoren van de bovenbouw. De leerlingen hebben een ruime keuze uit technische, economische of dienstverlenende opleidingen.

 Technische opleidingen.
• Mobiliteit en Transport (MT)
(oude benaming voertuigentechniek of automonteur)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
(beter bekend als elektrotechniek en installatietechniek)

Dienstverlenende opleiding
• Zorg & Welzijn (ZW)
• Sport & Geüniformeerde Beroepen (SUB)

Economische opleiding
• Economie & Ondernemen (EO)

De klassen zijn klein waardoor er veel aandacht is voor de leerlingen. Binnen Het College Vos wordt er veel aandacht besteed aan Nederlandse taal en persoonsontwikkeling.

naar nieuwsarchief

Nieuws van Het College Vos