De Mavo Vos
Korhoenlaan 4
3136 ST Vlaardingen
info@demavovos.nl

Locatiedirecteur:
dhr J.L.M van Beek vanbeek@devosvlaardingen.nl

Afdelingsleiding: 
mw. K. de Jong | klas 1,2 en 3 dejong@demavovos.nl
mw. B.A.P van der Hout | Klas 4 vanderhout@demavovos.nl