Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos maken deel uit van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Stichting OSVS wil op de meest zorgvuldige wijze klachten afhandelen die er zijn over onze scholen. De stichting hanteert de modelklachtenregeling die vastgesteld is door de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties.

Klik hier voor de klachtenregeling...

Contactgegevens vertrouwenspersoon:
Bernadette Hes-Boots
Telefoon: 0625538458
E-mail: info@in-b-tweenadvies.nl 


Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie onderwijs:
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 


Contactgegevens meldpunt onderwijsinspectie:
Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs: Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
Meldingen en klachten over sociale veiligheid: Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111