Bedankt voor uw interesse in onze school.

Om de aanmelding zo goed mogelijk te kunnen verwerken vragen we u onderstaande formulieren z.s.m. in te vullen en het volledige dossier in te leveren bij ons op school. Uiterlijk voor donderdag 6 juni a.s.

- Dit kan per mail: info@hetcollegevos.nl.
- Dit kan door het pakket af te geven op school:
Claudius Civilislaan 41, 3132 JA Vlaardingen.

Het betreft:
- Het zij-instroomformulier
- Het formulier toestemming gebruik beeldmateriaal
- Het VO-VO doorstroomformulier
Dit formulier moet ingevuld worden door de huidige school. U kunt dit vragen aan de mentor of zorgcoördinator van de school.

Bij het VO-VO formulier moeten ook een aantal overzichten worden bijgevoegd zoals:
• een recent cijferoverzicht
• een overzicht van het verzuim
• een uitdraai van het (Cito) leerlingvolgsysteem
• indien aanwezig de uitslag van de TussenTijdse Toetsing (TTT)

De inschrijfprocedure verloopt als volgt:
Maandag 18 maart: start aanmeldingen zij-instroom klas 2 en 3.
Donderdag 6 juni:  informatiebijeenkomst zij-instroom klas 2 en 3.
voor leerlingen, ouder(s) / verzorger(s). Uitnodiging na aanmelding met volledig dossier.
Donderdag 20 juni: inschrijfgesprekken volgens afspraak 
Dinsdag 2 juli:  toelatingsbespreking m.b.t. de mogelijkheid tot plaatsing.
Donderdag 4 juli: schriftelijke terugkoppeling aan ouder(s) / verzorger(s) m.b.t. de mogelijkheid tot plaatsing.

In principe werken wij op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen alleen complete dossiers in behandeling nemen. Plaatsing is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare plekken na plaatsing van leerlingen van De Vos.