Bedankt voor uw interesse in onze school.

Middels bijbehorende formulieren en beschreven benodigdheden kunt u uw zoon/dochter aanmelden als zij-instromer klas 2 of 3.
Het complete dossier kunt u op verschillende manier aan onze administratie overhandigen, namelijk:

Per mail: info@hetcollegevos.nl onder vermelding van “aanmelding leerjaar 2 of 3”.
U kunt het complete dossier ook afgeven op onze locatie:
Claudius Civilislaan 41, 3132 JA Vlaardingen.

Na ontvangst krijgt u een bevestiging van ontvangst en indien het dossier compleet is wordt er contact met u opgenomen voor een inschrijfgesprek.

Het betreft:
- Het zij-instroomformulier
- Het formulier toestemming gebruik beeldmateriaal
- Het VO-VO doorstroomformulier
Dit formulier moet ingevuld worden door de huidige school. U kunt dit vragen aan de mentor of zorgcoördinator van de school.

Bij dit formulier moeten ook een aantal overzichten worden bijgevoegd zoals:

• een recent cijferoverzicht
• een overzicht van het verzuim
• een uitdraai van het (Cito) leerlingvolgsysteem
• indien aanwezig de uitslag van de TussenTijdse Toetsing (TTT)

De inschrijfprocedure verloopt als volgt:
Medio maart

start aanmelding zij-instroom klas 2 en 3 via de website

Donderdag 28 mei

informatiebijeenkomst zij-instroom klas 2 en 3 voor leerlingen, ouder(s) / verzorger(s). Uitnodiging na aanmelding met volledig dossier.

t/m donderdag 4 juni

inschrijfgesprekken volgens afspraak

Vrijdag 19 juni

schriftelijke terugkoppeling aan ouder(s) / verzorger(s) m.b.t. de mogelijkheid tot plaatsingIn principe werken wij op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen alleen complete dossiers in behandeling nemen. Plaatsing is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare plekken na plaatsing van leerlingen van de Vos.