MR & PMR
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Een MR is een orgaan bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen gezamenlijk. Iedere school heeft een eigen MR.

Klik op het schoollogo om de bijbehorende MR & PMR pagina te openen.