Bedankt voor uw interesse in onze school.

Met bijbehorende formulieren en beschreven benodigdheden kunt u uw zoon/dochter aanmelden als zij-instromer voor klas 2, 3 en 4

Het dossier moet het volgende bevatten:

  • Het zij-instroomformulier 2024-2025
  • Het VO-VO doorstroomformulier NWN (dit formulier moet ingevuld worden door de huidige school. U kunt het formulier aanvragen aan de mentor of zorgcoördinator van de school).

Bij deze formulieren moeten ook een aantal overzichten worden bijgevoegd zoals:

  • een recent cijferoverzicht
  • een overzicht van het verzuim
  • een uitdraai van het (Cito) leerlingvolgsysteem
  • indien aanwezig de uitslag van de TussenTijdse Toetsing (TTT) 

Het complete dossier kunt u op twee manieren aan onze administratie overhandigen, namelijk:

Per mail: administratie@demavovos.nl
onder vermelding van 'Aanmelding leerjaar 2/3/4'

U kunt het complete dossier ook afgeven op onze locatie:
Korhoenlaan 4
3136ST Vlaardingen

Na ontvangst krijgt u een bevestiging van ontvangst en wanneer het dossier compleet is nemen wij contact met u op voor een aanmeldgesprek.


De aanmeldprocedure verloopt als volgt:

Medio april

Start aanmelding zij-instroom vanaf klas 2

Begin juni

Aanmeldgesprekken volgens afspraak

Medio juni 

Schriftelijke terugkoppeling aan ouder(s) / verzorger(s) m.b.t. de mogelijkheid tot plaatsing

In principe werken wij op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen alleen complete dossiers in behandeling nemen. Plaatsing is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare plekken na plaatsing van leerlingen van De Vos.