Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze school/organisatie neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het ondersteuningsteam.

Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.

Klik hier om te lezen...