Over Het College Vos

Wij zijn een school met circa vierhonderd leerlingen. Wij bieden de niveaus Basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Op onze locatie zijn ook leerlingen welkom die leerwegondersteuning (LWOO) nodig hebben. De leerling krijgt extra begeleiding in kleine klassen.Het College Vos heeft vier speerpunten:

Persoonsontwikkeling

Je leert bij ons niet alleen uit boeken maar ook andere belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor een vervolgopleiding en een goede toekomst.

Veilige school

Wij zijn een veilige en uitdagende school zodat jij je goed voelt en een prettige schooltijd hebt.

Taalontwikkeling

Voor het behalen van je diploma en om elkaar goed te kunnen begrijpen is taal heel belangrijk. Om deze redenen besteden wij extra veel aandacht aan taalontwikkeling.

Kansengelijkheid

Voor kinderen die thuis niet goed aan het huiswerk kunnen werken bieden wij op school begeleiding aan. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de eigen manier en het tempo van werken van elk kind.
Digitale rondleiding

Wil je alvast een kijkje nemen in de school? Kijk dan maar het filmpje hieronder!