Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos maken deel uit van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) waar ook de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam onderdeel van uit maken.

Het College van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder genaamd Dhr. drs. W.C.M. Kokx en vormt het bevoegd gezag voor alle scholen die vallen onder OSVS.

 Correspondentie: 
College van bestuur:     
Dhr. drs. W.C.M. Kokx 

Postbus 6040 
3130 DA Vlaardingen  
Voorzitter Raad van Toezicht: 
Dhr. R.G. Beek 
Postbus 6040 
3130 DA Vlaardingen  

KvK: 24387240
Bekijk hier het organogram van De Vos in groot formaat...