De Mavo Vos

De Mavo Vos is een school waar leerlingen in leerjaar 1 en 2  geplaatst  worden in een dakpanklas KBL/Mavo of in een mavo klas. Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan ofwel de Sportklas, de Kunstklas of de Scienceklas.  

Daarnaast hebben wij voor leerlingen die de uitdaging aan willen gaan een Mavo+ mogelijkheid. Hierin worden leerlingen op havoniveau geprikkeld. Er is een nauwe samenwerking met onze collega’s van Het Lyceum Vos.
Binnen het leren op De Mavo Vos wordt er gewerkt met BCP, te weten het Bèta Challenge Programma.

  

Bèta Challenge is het concept waarin:

– onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding worden gebracht;
– leerlingen werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
– bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren centraal staan;
– algemene beroepscompetenties zijn opgenomen,
– theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.

Dit alles met als doel: een interessant, uitdagend onderwijsprogramma te bieden dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo en op de te maken keuze voor de havo. Zie website: www.betachallenge.nl


Loopbaan oriëntatie

De Mavo Vos blinkt uit in het begeleiden van leerlingen op het gebied van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Middels talentweken, projecten en diverse (buitenschoolse) activiteiten leren leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Deze activiteiten bestaan onder andere uit speeddates met beroepsbeoefenaars, gastlessen, excursies, stages bij bedrijven of instellingen en proefstuderen op het mbo.

In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen één keuzevak naast het brede vakkenpakket. Vanaf het vierde leerjaar krijgen zij les in 7 examenvakken, waaronder het vak IT ( Informatie Technologie). Binnen het vakprogramma wordt een keuze gemaakt voor Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Cloudengenering. In het 4e leerjaar doen de leerlingen vervolgens examen in 6 theorievakken en het vak IT. Dit noemen we Mavoplus.

Gebeurtenis lijst

No events to display
naar nieuwsarchief

Nieuws van De Mavo Vos