De Liftklas

Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die aan het eind van groep 8 of De Internationale Vos/EOA een taalachterstand hebben. Zij kunnen hierdoor het voortgezet onderwijs nog niet volgen op het haalbare niveau terwijl ze daar wel de capaciteiten, inzet en motivatie voor hebben. Zij krijgen in de Liftklas één tot twee jaar onderwijs op maat aangeboden. Door veel aandacht te besteden aan Nederlands en aan vaktaal van de reguliere vakken bereiken we dat de leerlingen een veel betere start maken in het vmbo, havo of vwo. Binnen de Liftklassen worden extra lesuren Nederlands aangeboden. Bij alle reguliere vakken wordt veel aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding en het verwerven van leerstrategieën en daarnaast ook aan technisch lezen, leesstrategieën, spelling, spreken en schrijven van teksten. De leerlingen gaan na de Liftklas, bij voldoende capaciteit, naar een hoger niveau dan aanvankelijk werd geadviseerd. De Liftklas wordt aangeboden op Het College Vos op BBL/KBL/GTL niveau (Claudius Civilislaan) en op De Mavo Vos (Korhoenlaan) op KBL/GTL/Mavo+ niveau.