De Liftklas

Kinderen uit groep 8 krijgen vanuit de lagere school een eindadvies waarmee zij op zoek gaan naar een school in het voortgezet onderwijs. De keuze van de school moet vanzelfsprekend aansluiten bij het niveau van het kind.

De docent van groep 8 kijkt bij het geven van een advies naar de toets resultaten, de interesses en het doorzettingsvermogen van het kind. Ook de beheersing van de Nederlandse taal speelt hierbij een belangrijk rol.

De Liftklas is er speciaal voor kinderen die een taalachterstand hebben. Deze kinderen kunnen eigenlijk een hoger niveau aan maar omdat zij nog maar kort in Nederland wonen hebben zij een achterstand in de Nederlandse taal. In de Liftklas is Nederlands het uitgangspunt bij elk vak. Het niveau van de Nederlandse taal wordt als het ware gelift, vandaar de toepasselijke naam.
Binnen 1 à 2 jaar wordt er gewerkt om de taalachterstand in zo klein mogelijk te maken, waardoor doorstroming binnen het reguliere onderwijs mogelijk is.

Kijk hieronder naar de film van de Liftklas. De informatie is belangrijk voor iedereen die te maken heeft met de keuzes en adviezen voor leerlingen uit groep 8. 

De Liftklas wordt aangeboden op De Internationale Vos, locatie Albertine Agneslaan.