De Vlaardingse Openbare Scholengroep

De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos) is een school voor Voortgezet Onderwijs. Wij vormen samen met de openbare VO-scholen uit Schiedam de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau vmbo BBL tot en met gymnasium. Ook bieden wij onderwijs met leerwegondersteuning (LWOO) en TweeTalig Onderwijs (tto).

Wat is ons doel? Wij bereiden leerlingen voor op een vervolgstudie binnen het mbo, hbo of wo door het geven van algemeen toegankelijk onderwijs. Wij ontplooien de individuele kwaliteiten en dagen onze leerlingen uit die verder te ontwikkelen.

Wij bieden onderwijs:

• dat aansluit bij jouw tempo en manier van werken;
• waarbij leren binnen en buiten de school op natuurlijke wijze in elkaar overloopt;
• waarbij het gebruik van ICT vanzelfsprekend is;
• in een kleinschalige en veilige omgeving waar jij je goed voelt.naar nieuwsarchief

Nieuws van De Vos