Het College Vos
Claudius Civilislaan 41 3132 JA Vlaardingen
info@hetcollegevos.nl

Locatiedirecteur  
dhr P. Wijntjes wijntjes@hetcollegevos.nl

Afdelingsleiding
dhr S. Kruis| Bovenbouw
kruis@hetcollegevos.nl

mw. N. van Kooij - van Wamelen | Onderbouw vanwamelen@hetcollegevos.nl