De Internationale Vos

Op De Internationale Vos zitten leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar die een achterstand hebben in de Nederlandse taal. Het aangeboden lesprogramma richt zich voornamelijk op het Nederlands, ondersteund door vakken die aangeboden worden binnen het reguliere onderwijs. Deze leerlingen leren in twee schooljaren zoveel waardoor zij kunnen doorstromen binnen het reguliere onderwijs. De school is gehuisvest aan het Bachplein in Schiedam en heeft een nevenlocatie aan de Albertine Agneslaan in Vlaardingen. Er zijn twee soorten klassen nl. de Liftklas en de Internationale Schakelklas.

De Liftklas

Deze klas aan de Albertine Agneslaan in Vlaardingen is speciaal bedoeld voor leerlingen die aan het einde van groep 8 een achterstand hebben in de Nederlandse taal. Door deze achterstand kunnen zij het voortgezet onderwijs (nog) niet volgen op het niveau dat haalbaar zou kunnen zijn, terwijl ze daar wel de capaciteiten, inzet en motivatie voor hebben. Door vooral veel aandacht te besteden aan Nederlands en aan vaktaal in de reguliere vakken wordt bereikt dat de leerlingen een veel betere start maken in het vmbo, havo of vwo. De Liftklas wordt aangeboden voor leerlingen met tenminste een KBL-advies. In het lesrooster worden extra lesuren Nederlands aangeboden en wordt bij alle reguliere vakken veel aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding en het verwerven van leerstrategieën, maar ook aan technisch lezen, leesstrategieën, spelling, spreken en schrijven van teksten. De meeste leerlingen gaan na de Liftklas, bij voldoende capaciteit, naar een hoger niveau dan aanvankelijk door de groep 8 docent werd geadviseerd. De Liftklas vergroot dus de kansen voor leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan binnen het voortgezet onderwijs. 
Klik hier voor informatie over de Liftklas... 

De Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK is er voor kinderen die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Deze kinderen kunnen geen of onvoldoende Nederlands spreken, lezen en schrijven. Zij zijn erbij gebaat zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren om aansluiting te vinden bij het Nederlandse onderwijs. De ISK vervult voor de hele regio Maassluis/Rozenburg/Schiedam/Vlaardingen deze onderwijsfunctie aan het Bachplein te Schiedam. Hier wordt in een kleinschalige, veilige omgeving de leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht waardoor zij snel kunnen instromen in het reguliere onderwijs. De leerlingen leren in twee jaar tijd zoveel, zodat zij geplaatst kunnen worden in het reguliere onderwijs. De toelating vindt plaats via het Steunpunt Onderwijs. Onderdeel hiervan is een intelligentie- en rekentest.

naar nieuwsarchief

Nieuws van De Internationale Vos