De Vos en Bibliotheek op School bundelen krachten voor leesplezier

Vandaag, woensdag 15 mei, is een belangrijke dag voor ons. Wij hebben officieel onze handtekening gezet onder een samenwerkingsverband met de Bibliotheek op School, een landelijk programma dat tot doel heeft het leesvaardigheidsniveau van leerlingen te verbeteren.

Onze directeuren en rector waren samen met Wouter van Heiningen, de directeur-bestuurder van Bibliotheek de Plataan, wethouder Lianne van Kalken en personeel van de bibliotheek aanwezig om deze belangrijke stap feestelijk te bekrachtigen. Uiteraard waren er ook leerlingen van onze school aanwezig.

Het College Vos beschikt al even over een succesvolle bibliotheek op school, en na de zomervakantie zullen de deuren van de Bibliotheek op School op De Mavo Vos worden geopend. Het Lyceum Vos deelt een gebouw met Bibliotheek de Plataan, waar vandaag ook de jongerenbibliotheek Holy officieel werd geopend. Wij worden ondersteund door een leesconsulente, die activiteiten uitvoert vanuit de bibliotheek en het schoolteam en leerlingen begeleidt.

Het doel van deze samenwerking is helder: het bevorderen van leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid bij onze leerlingen. Recent onderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren afneemt. Om deze uitdaging aan te pakken, implementeren wij de Bibliotheek op School.

Met deze samenwerking willen wij een optimaal leesklimaat creëren, waar leesbevordering serieus wordt genomen en niet aan het toeval wordt overgelaten. Samen streven we naar een schoolomgeving waar lezen leuk is, waar onze leerlingen nieuwe boeken kunnen ontdekken en plezier hebben in lezen.