Software hack bij Iddink Learning Materials

Heeft uw zoon/dochter in het verleden op een van onze scholen gezeten? In die periode heeft u (uw kind) schoolboeken en mogelijk schoolspullen besteld bij onze oud-leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen Iddink.

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn gegevens van ouders en leerlingen die schoolboeken, maar ook schoolspullen hebben besteld bij dit bedrijf, gestolen. Het kan zijn dat ook uw gegevens hier tussen zitten. In dit bericht stellen wij u op de hoogte wat u zelf kunt doen en om welke gegevens het gaat.

Wat kunt u doen?

  • Mocht u ooit bestellingen hebben gedaan bij iddink.nl dan moet u het wachtwoord voor Iddink.nl nergens anders voor gebruiken. Als dat wel zo is, verander dit wachtwoord bij die andere websites. Omdat de website van Iddink vanwege de cyberaanval niet beschikbaar is, kunt u het wachtwoord daar niet wijzigen.
  • Let heel goed op vreemde emailberichten (phishing mails). Daarbij kunt u denken aan een vreemd emailadres, raar taalgebruik, gebruik van Engelse woorden of een mail die er vreemd uitziet. Zo’n mail moet u meteen weggooien en nergens in de mail op klikken.

Om welke gegevens gaat het?
In het systeem van Iddink is de volgende informatie opgenomen:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres en woonplaats
  • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer
  • Inloggegevens

Het is ook mogelijk dat uw bankrekeningnummer in het systeem van Iddink staat wanneer u of uw zoon/dochter schoolspullen (anders dan leerboeken) zoals een rekenmachine bij Iddink heeft besteld en betaald.

Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt over het datalek zelf, en over de melding contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming De heer M. (Michael) van Ginkel.
Telefoon: 010-8503511 - E-mail: michael.vanginkel@avgconcepts.nl