De Vos steunt campagne tegen wapenbezit

"Draag nooit een wapen; want wapenbezit kent alleen verliezers." Dat is de boodschap van de nieuwe campagne van de gemeente Vlaardingen in samenwerking met de politie en jongerenwerk Minters. Leerlingen van De Vos waren afgelopen maandag aanwezig bij de kick-off van dit initiatief tegen wapenbezit. De campagne heeft als doel bewustwording te creëren en preventie te bevorderen.

Bert Wijbenga, de burgemeester van Vlaardingen, vertelt waarom dit zo belangrijk is: "We willen jongeren erop wijzen dat het dragen van een wapen niet normaal is en hen laten beseffen wat de consequenties kunnen zijn. Het is belangrijk dat we hierover het gesprek met jongeren aangaan en blijven voeren. Hierbij spelen jongerenwerkers, ouders, leerkrachten, politie, toezichthouders en handhavers een belangrijke rol."

Door middel van het indrukken van een groene knop startte de burgemeester, samen met de politie en jongerenwerk Minters, de campagne op symbolische wijze. Hierna vond er een boeiend gesprek plaats tussen een ervaringsdeskundige en vertegenwoordigende scholieren van verschillende middelbare scholen, waaronder leerlingen van De Vos. Tijdens deze interactieve 'College Tour' werd er openlijk gediscussieerd over onderwerpen als groepsdruk en wapenbezit.

Als middelbare school in Vlaardingen staan wij uiteraard achter deze belangrijke boodschap. Maak je je zorgen over wapenbezit? Of heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Twijfel dan niet en ga naar www.vlaardingen.nl/wapenbezit voor ondersteuning. Ook ouders die vermoeden dat hun kind een wapen bij zich draagt, kunnen hier terecht voor advies.