Versterking OR gevraagd!

Middels deze weg wil de ouderraad een beroep doen op de ouders/verzorgers van leerlingen van De Vos.

Nieuwe aanwinsten nodig
Momenteel bestaat de ouderraad uit 4 personen. Voor een school met een kleine 1500 leerlingen is dit een lage vertegenwoordiging. Daarnaast zijn er aan het eind van het schooljaar altijd mensen die de OR verlaten. Met het huidige bestand is de voorzetting van de OR dus in het geding. U raadt het al; wij zoeken enthousiaste ouders welke mee willen denken en helpen bij onze taken. Ik hoor u denken; “welke taken zijn dat dan en hoeveel tijd gaat me dat kosten?”

Taken OR
De ouderraad komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen om te vergaderen met een vertegenwoordiging van De Vos. In deze vergadering krijgt de OR de stand van zaken van de school te horen. Tevens zijn wij dan klankbord voor eventuele vraagstukken. Vragen en signalen welke wij vanuit jullie doorkrijgen worden dan ook behandeld. Daarnaast krijgt de OR de beschikking over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kunnen door de school aangewend worden voor bepaalde projecten. Leraren vragen voor bijvoorbeeld de Barcelona reis een bijdrage om een museumbezoek te kunnen doen, aankleding van het geschiedenislokaal op de lokatie Korhoenlaan is ook al eens voorbij gekomen. In onze vergaderingen besluiten we welke aanvragen (al dan niet deels) gehonoreerd worden. Onze penningmeester doet hiervoor de budgetbewaking en het in de gaten houden van de begroting welke aan het begin van het schooljaar door ons is vastgesteld. Ook eventuele thema-avonden worden vanuit dit budget gefinancierd. Indien er bepaalde signalen binnenkomen omtrent een thema, bijvoorbeeld social media- of gameverslaving, organiseren wij een thema-avond waarin dit door professionals besproken wordt.


Al enthousiast?
Indien dit u aanspreekt en graag een bijdrage wilt leveren aan de ouderraad van De Vos, kunt u zich aanmelden via ouders@vosouders.nl en wordt deel van het gezellige team: 

- Roel van der Hoeven (voorzitter)
- Huib Groenewegen (penningmeester)
- Celeste Kamp
- Annemieke Visser


Media
  • Schermafbeelding 2022-12-13 om 13.22.34