Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo?

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR betaalt de contributie of het lesgeld.
👉 Zit uw zoon/dochter op een van onze scholen?
Voor het aanvragen van een bijdrage bij het Jeugdfonds kunt u terecht bij de Coördinator Schoolkostenbeleid, dhr. A. Hobijn. E-mail: hobijn@devosvlaardingen.nl