Telefonische bereikbaarheid

Vanwege het Coronavirus is de deze dagen veelal gesloten. Alle medewerkers proberen zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Daarom is de school momenteel telefonisch niet of slecht bereikbaar.

Wilt u toch in contact komen met een van de locaties van De Vos, stuurt u dan een mail. De gegevens per school vindt u hieronder.

info@deinternationalevos.nl


info@demavovos.nl


info@hetcollegevos.nl


info@hetlyceumvos.nl