Yes! Leerlingen Het Lyceum Vos scoren hoog in tweetalig onderwijs

Op dinsdag 30 maart werden certificaten voor het Anglia- en het Cambridge-examen uitgereikt op Het Lyceum Vos. Er werden TTO-certificaten (Tweetalig Onderwijs) uitgereikt aan leerlingen die de 3-jarige TTO-opleiding hebben afgerond. In deze tweetalige opleiding kregen de leerlingen de helft van het aantal lessen in de Engelse taal aangeboden. Bij de keuze van de lessen werd ingezet op Europese oriëntatie, kennis en ontwikkeling. 

Een TTO-opleiding biedt een leerling meer voordelen en grotere kansen bij het volgen van de vele Engelstalige studies. Maar natuurlijk is het ook heel leuk om tijdens de lessen met elkaar Engels te praten. Om dit ook in de praktijk te oefenen werden er twee studiereizen naar Engeland gemaakt waarbij de leerlingen vele presentaties, toetsen en werkstukken in het Engels hebben gedaan. Zo worden zij voorbereid op de ‘grote’ wereld buiten Nederland.

De leerlingen hebben het Anglia-examen afgerond op het niveau Advanced. Hierbij scoorde 82% van de leerlingen het hoogste niveau Distinction, dit staat voor uitmuntend. Voor het behalen van dit niveau is een gemiddelde score van 80% of hoger vereist. 

Een andere groep leerlingen kreeg een Cambridge-certificaat uitgereikt. Na het afsluiten van de driejarige junior TTO kan in het 4e jaar het Cambridge Advanced worden gevolgd. In één leerjaar worden er lessen verzorgd om het niveau Advanced te kunnen afsluiten. Ook deze leerlingen zijn geslaagd met mooie resultaten.
Media
  • anglia_01