Enquête summatieve toetsen

Na de summatieve toetsweek hebben de leerlingen klas 1 en klas 2 weer een enquête ingevuld over deze 3 weken. In de enquête is op verschillende manieren gevraagd naar stress tijdens deze weken, hulp van ouders bij plannen en voorbereiden, naar de voorkeur voor een toetsweek van slechts 1 week, naar duidelijkheid van het rooster en naar de inhoud van de summatieve toetsen.
In klas 1 hebben 111 leerlingen de enquête ingevuld.
Hieruit kunnen we de volgende gegevens halen:

Ruim 90 % van de leerlingen uit klas 1 vinden het prettig dat de summatieve toetsen over 3 weken zijn verdeeld:
• Slechts 6% van de leerlingen uit klas 1 zouden liever 1 toetsweek willen
 • en 10% van de leerlingen geeft aan 3 toetsweken te lang te vinden.

Van de leerlingen uit klas 1 geeft 19% aan het lastig te vinden dat er naast de summatieve toetsen ook nog formatieve toetsen en weektaken worden gegeven. Maar de meeste leerlingen hebben aangegeven dat veel docenten rekening hebben gehouden met het opgeven van werk.

Van de leerlingen was 86 % zenuwachtiger tijdens de summatieve toetsen dan tijdens de formatieve toetsen. De meeste leerlingen hebben voor de summatieve toetsen beter geleerd: 73%. De summatieve toetsen werden door 29% van de leerlingen moeilijker gevonden dan de formatieve toetsen.

Ongeveer 58% van de ouders heeft thuis geholpen met plannen en voorbereiden, 42 % van de leerlingen geeft aan zelfstandig te hebben gewerkt.

De inleidende les voor de summatieve toets wordt door 87% van de leerlingen als prettig ervaren. Ze geven aan het fijn te vinden nog vragen te kunnen stellen.

Het summatieve toetsrooster wordt door iedereen begrepen, ook geven de leerlingen aan dat alle informatie over de toetsen duidelijk in magister stond.

De leerlingen uit klas 1 hadden de volgende tips/verzoeken:
1. niet meer dan 3 toetsen per week
2. ook eens een middagje vrij net als de bovenbouwleerlingen
3. mogen we water drinken of iets eten tijdens de toets
4. geen toetsen na gym want dan ben ik al zo moe

In klas 2 hebben 101 leerlingen de enquête ingevuld.
Hieruit kunnen we de volgende gegevens halen: 

Ruim 85 % van de leerlingen uit klas 2 vinden het prettig dat de summatieve toetsen over 3 weken zijn verdeeld:
• Slechts 15% van de leerlingen uit klas 2 zouden liever 1 toetsweek willen.

Van de leerlingen uit klas 2 geeft 80% aan het lastig te vinden dat er naast de summatieve toetsen ook nog formatieve toetsen en weektaken worden gegeven. Met name de vakken Nask en Duits worden genoemd als het gaat om veel leer- en werkdoelen tijdens de summatieve toetsperiode.

Van de leerlingen was 27% zenuwachtiger tijdens de summatieve toetsen dan tijdens de formatieve toetsen. De meeste leerlingen hebben voor de summatieve toetsen beter geleerd. De summatieve toetsen werden door 84%van de leerlingen moeilijker gevonden dan de formatieve toetsen.

Ongeveer 33% van de ouders heeft thuis geholpen met plannen en voorbereiden.

Het summatieve toetsrooster wordt door iedereen begrepen, ook geven de leerlingen aan dat alle informatie over de toetsen duidelijk in magister stond.

De leerlingen uit klas 2 hadden de volgende tips/verzoeken:
 1. niet meer dan 3 toetsen per week
2. vast moment voor summatieve toetsen op de dag
3. mogen we water drinken of iets eten tijdens de toets
4. rekening houden met leer- en maakwerk want de werkdruk is zo hoog
5. juiste informatie voor de toets in de studiewijzer