De Mavo Vos is trots op haar leerlingen

BRON: VLAARDINGEN24.nl - Donderdag 10 juni, voor veel leerlingen in de examenklassen van het voortgezet onderwijs een spannende dag, maar zeker ook voor veel docenten van examenklassen. Ook op De Mavo Vos wordt met spanning uitgekeken naar de normeringen. Als die komen en verwerkt zijn, kan het team niet anders dan enorm trots zijn op de door haar leerlingen behaalde prestaties.

 Na tijdvak 1 is al 84 procent van de leerlingen geslaagd. De resterende zestien procent van de leerlingen had ervoor gekozen om examen te doen in tijdvak 2 waardoor zij nog iets moeten afmaken, inhalen of herkansen. Op dit moment is er nog niemand gezakt.

 Van de geslaagden zijn er drie leerlingen die examen hebben gedaan in 8 vakken, een leerling heeft examen gedaan in 9 vakken. Vier leerlingen zijn cum laude geslaagd, twee leerlingen scoorden een 10 als cijfer op het Centraal Schriftelijk (CE) en daarvan heeft een leerling een 10 op de eindlijst weten te behalen.

 Helemaal nieuw is de overstap van enkele leerlingen naar havo 5 op Het Lyceum Vos. Een klein aantal leerlingen heeft vanaf klas 3 TL een programma gevolgd waarin ze vooruitwerkten om na hun tl-diploma de overstap te maken van de examenklas mavo 4 naar de examenklas van de havo. Een mooie uitdaging die komend schooljaar fase 2 in gaat. We zijn, zoals gezegd, enorm trots op al onze leerlingen en feliciteren hen van harte met de behaalde resultaten.


 vlnr. Daisy de Boer, Iza Struijs, Vanity Verdam en Bente van Dijk