Presentatie Profielwerkstuk op donderdagavond 8 april

Op donderdag 8 april is het dan eindelijk zover. De leerlingen uit de 4e klas van De Mavo Vos gaan op deze avond een leertraject afsluiten door hun Profielwerkstuk te presenteren tijdens een assesment. Tegelijkertijd is dit ook het voltooien van het LOB-portfolio (Loopbaanoriëntatie en begeleiding).

Vanaf het 7e uur zijn de leerlingen vrij en kunnen hun laptop thuis brengen zodat ouders vanuit huis de presentatie kunnen volgen. Helaas is het vanwege de Corona-maatregelen niet mogelijk om ouders op school uit te nodigen. De leerlingen hebben dan ook nog tijd om zich netjes aan te kleden. Een correcte presentatie is ook iets wat straks bij het solliciteren hoort.

Om 17.00 uur worden de leerlingen op school verwacht om gezellig met elkaar te eten, natuurlijk op gepaste afstand. Rond 18.30 uur gaan de leerlingen in kleine groepjes naar de lokalen, waar zij hun presentatie geven aan 2 vakdocenten.
Tijdens het assesment presenteert de leerling alle opgedane kennis. Al vanaf de brugklas houden de mentoren zich bezig met LOB. Tijdens de LOB-lessen worden de leerlingen gestimuleerd zich bezig te houden met hun toekomst. Vragen die aanbod komen zijn: “wie ben ik”, “wat kan ik” en “wat wil ik”?

In de afgelopen twee jaar hebben de leerlingen tijdens talentweken en buiten de school gewerkt aan het LOB-programma. Door o.a
het bijwonen van gastlessen, excursies, stages bij bedrijven of instellingen worden leerlingen bewust van wat zij kunnen en willen. Hierdoor kunnen zij een goede overwogen keuze maken voor een vervolgopleiding. Na 4 jaar heeft de leerling een goed inzicht in wat hij wil of kan en wat de doorstroom mogelijkheden zijn. En dit is het doel waar we binnen De Mavo Vos met z’n allen aan werken.
Media
  • 1