Anglia examen op De Mavo Vos


Zoals ieder jaar namen ook dit jaar weer alle vierdejaars leerlingen van De Mavo Vos deel aan het Anglia examen. Dit is een examen Engels waarbij iedere leerling op zijn of haar eigen niveau getoetst wordt en daarmee een Europees erkend certificaat kan behalen. Tijdens de lessen Engels wordt er gewerkt aan de benodigde kennis en vaardigheden.

Het mooie van op eigen niveau examen kunnen doen is dat de leerlingen die meer moeite hebben met Engels toch kunnen laten zien wat ze kunnen. Ze worden hierin ook gestimuleerd om naar een hoger niveau toe te klimmen. Daarnaast hebben we ook mavo leerlingen die qua niveau Engels enorm boven de groep uitschieten. Ook zij kunnen laten zien wat ze in huis hebben en worden daar uitgedaagd waar het anders misschien te makkelijk zou zijn geweest.

Het Anglia examen bestaat uit een schriftelijk onderdeel en een luister onderdeel, welke beide door alle vierdejaars leerlingen van De Mavo Vos gemaakt wordt. Daarnaast bieden wij ook nog de mogelijkheid om een extra certificaat te behalen door een mondeling examen te doen.