Aanmelden voor de brugklas? 

Heeft u vragen rondom de aanmeldingsprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw: dejong@demavovos.nl

Om uw zoon of dochter aan te melden op De Mavo Vos kunt u vanaf  1 maart 2021 een afspraak inplannen via onze website. 
De aanmeldingen vinden plaats in de week van 22 maart 2021. 


Tijdens de aanmelding dient u de volgende zaken mee te nemen:
- Adviesformulier met originele DOD-aanmeldcode.
- Eventuele onderzoeksrapporten en verklaringen.
- Ingevuld toestemmingsformulier beeldmateriaal