Inschrijven leerlingen groep 8 voor klas 1 schooljaar 2020-2021

De inschrijfweek voor leerlingen uit groep 8 is inmiddels voorbij.

Mocht u uw zoon / dochter nog niet hebben ingeschreven vragen we u dit alsnog z.s.m. te doen.

Dit kan door een email te sturen aan: mols@hetlyceumvos.nl met hierin de volgende informatie:

  •  Uw naam
  •  Naam van uw zoon / dochter
  • Adres
  • Postcode + woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam van de basisschool
  • Code van de basisschool
Het codeblad van de basisschool is noodzakelijk om een inschrijving te kunnen doen.

De in te vullen papieren kunnen wij per post aan u versturen zodat u deze thuis in kunt vullen en samen met het codeblad terug kunt sturen naar onze school. Afgeven bij de balie van onze school kan natuurlijk ook.

Een gesprek plannen wij op een later moment in.

Met vriendelijke groet,

Annemie Mols
Afdelingsleider Onderbouw