Tweetalig onderwijs

Op het Lyceum Vos bieden wij TweeTalig Onderwijs aan op het havo-, vwo- en gymnasium. Het TweeTalig Onderwijs houdt in dat je een aantal vakken in het Engels volgt en dat er extra aandacht is voor internationale projecten die binnen - en buiten de school plaatsvinden.

TTO iets voor jou?
TweeTalig Onderwijs is leuk en uitdagend! Mocht de Engelse taal jou erg interesseren en vind je het leuk om te lezen, te presenteren en veel Engels te spreken, dan kan het TTO iets voor jou zijn! Binnen school wordt er in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de vakken in het Engels gegeven. Tijdens het volgen van deze vakken verwachten we dat je initiatief toont om Engels te spreken tegen zowel je docenten als je medeleerlingen. Naast het gesproken onderwijs zijn ook de boeken en proefwerken volledig in het Engels. Buiten de lessen om werk je aan een portfolio. Dit portfolio is een verzameling van verschillende opdrachten waarin je jouw vooruitgang kunt aantonen. Internationale projecten zijn verplicht binnen het TTO. Dit houdt in dat er projecten gehouden worden binnen school, maar ook dat je op reis gaat naar Engeland. Hier verblijf je in een gastgezin en moet je het geleerde Engels in de praktijk gaan brengen.

Het Lyceum Vos – Junior TTO
Het Lyceum Vos is een junior TTO-school. Dit houdt in dat na de onderbouw het aanbod van lessen in het Engels stopt en je in de bovenbouw de lessen weer in het Nederlands volgt. Je kunt er wel voor kiezen om in jaar 4 het vak ‘Cambridge’ te volgen. Dit vak bereid je voor op het Cambridge-Advanced examen en eventueel het Cambridge-Proficiency examen.

Waarom TTO?
TTO is niet alleen een mooie uitdaging op het gebied van taal en kennis, maar het kan ook na je middelbare school erg van pas komen. TTO biedt een verrijking voor veel vervolgopleidingen, óók voor Nederlandse hbo’s en universiteiten. Mocht je meer informatie willen over het TTO-onderwijs dan kun je kijken op www.ikkiestto.nl of je kunt contact opnemen met onze school: info@hetlyceumvos.nl.

In afwachting op een definitieve regeling geldt het volgende:
Ouders die de eigen bijdrage tto deels of helemaal niet kunnen betalen richten zich eerst op Stichting Leergeld. Indien dit niet afdoende is kunnen zij zich daarna wenden tot de locatiedirecteur van Het Lyceum Vos. De school zal vervolgens al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de leerling aan alle tto gerelateerde activiteiten deel kan nemen.