Lessenochtend wordt privérondleiding

Gezien de huidige richtlijnen van de overheid ten aanzien van COVID-19 is er binnen het overleg van de VO-scholen in Vlaardingen en Schiedam besloten de lesjes aan groepen basisschoolleerlingen niet door te laten gaan. Dit betekent voor Het Lyceum Vos dat de lessenochtend op 16 maart definitief wordt geannuleerd. Er zijn namelijk op korte termijn geen versoepelingen van de overheid te verwachten.

Nu begrijpen we heel goed dat leerlingen groep 8 nu niet de kans krijgen de sfeer op onze school te proeven. En dit is juist enorm belangrijk wanneer je een keuze moet maken voor een nieuwe school waar je 5 of 6 jaar met plezier wil verblijven.

Daarom bieden we niet alleen aan alle leerlingen maar ook hun ouders een privérondleiding aan.

Zo kunt u met uw gezin op een afgesproken moment door de school lopen en bent u ook in de gelegenheid vragen te stellen over ons onderwijs.

Hiervoor kunt u een afspraak maken door een e-mail te sturen aan mw. A. Mols mols@hetlyceumvos.nl.

Graag hierbij vermelden:
- Naam van uw zoon / dochter
- Basisschool
- Eventueel de voorkeur voor een dag