Aanmelden voor de brugklas?

Heeft u vragen rondom de aanmeldingsprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw: molsmols@hetlyceumvos.nl

Om uw zoon of dochter aan te melden op Het Lyceum Vos kunt u vanaf 1 maart 2021 een afspraak inplannen via onze website. De aanmeldingen vinden plaats in de week van 22 maart 2021. 

Tijdens de aanmelding dient u de volgende zaken mee te nemen:
- Adviesformulier met originele DOD-aanmeldcode.
- Eventuele onderzoeksrapporten en verklaringen.
- Ingevuld toestemmingsformulier beeldmateriaal