Heeft u vragen rondom de aanmeldingsprocedure?
U kunt per mail contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw. 

Het Lyceum Vos

Annemie Mols: mols@hetlyceumvos.nl

De Mavo Vos

Kirsten de Jong: dejong@demavovos.nl

Het College Vos

Nienke van Wamelen: vanwamelen@hetcollegevos.nl