De Ouderraad 

- Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)?
- Gevraagd of ongevraagd de schoolleiding adviseren? 
- Belangen behartigen van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)?
Dan bent u van harte welkom!

 We streven naar een brede samenstelling van de OR, waarin ouder(s)/verzorger(s) van alle locaties van De Vos vertegenwoordigd zijn. Er gebeurt heel veel op school en de OR is daarom altijd op zoek naar enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die willen meedenken. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar ouders@vosouders.nl U kunt vrijblijvend een keer aansluiten bij onze vergadering. De secretaris of de voorzitter van de OR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Doel
De Ouderraad (OR) van De Vos heeft als doel de belangen van ouders van leerlingen te behartigen. Daarom komen wij, vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s), één keer in de 2 maanden bij elkaar op Het Lyceum Vos aan de Koninginnelaan om te overleggen met de schoolleiding.

Taken
De OR heeft grofweg drie hoofdtaken:
-Het onderhouden van contacten tussen schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). De OR signaleert eventuele problemen of zaken die beter zouden kunnen, bespreekt die, zoekt met elkaar naar een oplossing en adviseert de schoolleiding of geeft de informatie door aan de medezeggenschapsraad (MR). 

- Het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Dit is een bijdrage in de kosten voor activiteiten en materiële zaken die niet uit het reguliere budget van de school bekostigd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld extra sport- en culturele activiteiten). Ook extraatjes voor de leerlingen bij de eindejaarviering of de diploma-uitreiking worden uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

- Het organiseren van thema-avonden over een actueel thema dat verband houdt met opvoeding en/of schoolzaken. Voorbeelden hiervan zijn puberbrein, sociale media en sociale veiligheid.