Vos-uur bovenbouw
10
oktober
2017

Het VOS-uur is bijles (gratis) voor de bovenbouw leerlingen (leerjaar drie en vier). Deze lessen worden gegeven op woensdag en donderdag van 14.20 tot 15.00 uur, start vanaf woensdag 25 oktober. De lessen worden gegeven in het talenlab en zijn geheel vrijwillig en toegankelijk voor:

  • Leerlingen die zelf willen
  • Leerlingen die zich in de reguliere les inzetten maar hier niet voldoende aan hebben. Zij hebben bijvoorbeeld een taal- of rekenachterstand.
  • Leerlingen die een onvoldoende hebben behaald voor een toets NE, EN, WI, RE, EC of NASK en deze willen herkansen. Zij volgen vervolgens een aantal VOS-lessen waarna zij, tijdens het VOS-uur, de herkansing maken. Een voorwaarde is dat de leerling zich tijdens de reguliere les voldoende heeft ingezet. Het VOS-uur is geen alternatief lesprogramma, het gaat hier puur om bijles.

Uw kind beslist zelf, na overleg met u en de vakdocent, of ze naar het VOS-uur komen. Er wordt alleen geregistreerd welke leerling aanwezig is geweest.

Na overleg met de VOS-uur-BB-docenten is besloten om het VOS-uur-BB op woensdag en donderdag het 7e uur aan te bieden. De VOS-uren (bijles) worden gegeven in het talenlab en hebben een informeel karakter. De leerlingen zijn hier toe niets verplicht, het is puur facultatief.

De leerlingen zitten allen in dezelfde ruimte en kunnen binnen één VOS-uur switchen van vak. Het VOS-uur is zowel voor leerlingen leerjaar drie als leerjaar vier.

het VOS-uur wordt regelmatig geëvalueerd om de effectiviteit op peil te houden. Het kan in de toekomst dus voorkomen dat de opzet wordt aangepast omdat dit meer rendement geeft. U wordt hierin geïnformeerd middels de oudernieuwsbrief.

De onderbouw leerlingen kunnen niet deelnemen aan de VOS-lessen. Zij krijgen deze extra ondersteuning in de keuzewerktijd en huiswerkuren.

 

  • 127 View
  • Comments are closed.