VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) biedt praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. Binnen De Vlaardingse Openbare Scholengroep wordt dit type onderwijs gegeven op Het College Vos en De Mavo Vos. Het VMBO duurt 4 jaar.

Onderbouw
In de 1e en 2e klas van het VMBO (onderbouw) krijgen alle scholieren hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs moet voldoen aan de kerndoelen die bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over Geschiedenis en wat ze na de 1e 2 jaar moeten kunnen berekenen bij bijvoorbeeld Wiskunde.

Bovenbouw
Na de 2e klas gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het 2e schooljaar kiest de leerling een sector die voorbereid op een vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het VMBO heeft 3 sectoren:
– Economie
– Techniek
– Zorg & Welzijn

Er zijn 4 leerwegen in het VMBO:
– theoretische leerweg (VMBO-T) voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en nog geen beroepsopleiding willen kiezen;
– gemengde leerweg voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en zich willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen;
– kaderberoepsgerichte leerweg voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld, zoals leerlingen die graag met hun handen werken;
– basisberoepsgerichte leerweg voor leerlingen die een combinatie van leren en werken prettig vinden.

Cultuur is alles wat door de samenleving wordt voortgebracht, dus alles wat door de mens wordt bedacht, gemaakt of gedaan. Maar wat betekent het om mens te zijn in een dynamische wereld? Hoe bedenken we oplossingen voor onze problemen? Hoe maken we onze omgeving prettig voor iedereen? Hoe leer je om kritische vragen stellen? Hoe leer je om een je presenteren? Hoe kun je leren creatief te denken? Hoe kun je omgaan met alle verschillende meningen om je heen? We gaan samen op reis om nieuwe vragen te leren stellen en verschillende oplossingen te vinden. In de Cultuurklas werk je dus, zowel binnen als buiten de school, aan je eigen ontwikkeling samen met anderen.

Wij besteden veel aandacht aan de gezonde opvoeding van onze leerlingen. Op school tijdens de lessen Lichamelijke Opvoering leren de leerlingen verschillende takken van sport nog beter kennen. Teamvorming en doorzettingsvermogen zijn belangrijke elementen. Een leerling hoeft geen topsporter te zijn, maar enig inzicht, uithoudingsvermogen en willen samenwerken is wel noodzakelijk.
Daarnaast is er in de Sportklas ook extra aandacht voor gezondheid en organisatie.

Leerlingen maken kennis met allerlei vormen van techniek en gaan ook kennismaken met technieksectoren binnen de school. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de verschillende beroepen. Naast de lessen binnen de praktijklokalen op school zullen er ook excursies plaatsvinden naar bedrijven. Leerlingen kunnen op deze manier zien en ervaren hoe een beroep in de praktijk moet worden uitgeoefend.