Start schooljaar
10
oktober
2017

De start van het schooljaar ligt al weer acht weken achter ons. De eerste week stond in het teken van kennismaken. Kennismaken met klasgenoten, collega’s, het schoolgebouw en de schoolregels met diverse activiteiten binnen en buiten de school.

In week twee starten de lessen volgens rooster. Voor leerlingen die vorig schooljaar ook op Het College Vos zaten was het even wennen. We starten tegenwoordig om 09.00 uur en de lessend duren 45 minuten. De onderbouw, klas 1 en 2, begint met een dagstart van 20 minuten. Tijdens de dagstart wordt aandacht besteed aan eventuele roosterwijzigingen, groepsvormende activiteiten m.b.v. zogenaamde ‘Energizers’ en actualiteiten uit het nieuws. De docent die het eerste uur les geeft aan een groep heeft ook de dagstart met de leerlingen.

Aan het eind van de dag zijn er Flexuren. Hierover kunt hieronder meer lezen.
Inmiddels lijkt iedereen zijn draai te vinden.

De eerste klas leerlingen weten inmiddels de weg en binnen de klas kennen de kinderen elkaars naam. Ze weten welke collega welke les geeft en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Naast de reguliere lessen hebben zij 5 oktober jl. ook hun eerste excursie gehad naar het Generation Discovery Festival van de Shell in Den Haag.

Ook in de tweede en derde klas hebben we veel nieuwe leerlingen. Gelukkig lijken ook zij hun plek te hebben gevonden, best lastig als je op een andere school gewend was. In klas vier is slechts een enkele leerling ingestroomd, de leerlingen werken toe naar hun eindexamen.

Voor de zomervakantie was de informatieavond voor de ouder(s) / verzorger(s) van klas 1, begin september de informatieavond voor de ouder(s) / verzorger(s) van klas 2 en 3. De power points van deze avonden kunt u vinden op de website onder downloads Het College Vos. De informatieavond voor klas 4 is altijd later in het schooljaar vlak voor de periode van de centraal schriftelijke examens.

Inmiddels bent u waarschijnlijk ook op school geweest voor een kennismakingsgesprek met de mentor. Is dat nog niet gelukt? We hopen dat u hier op korte termijn dan een afspraak voor wilt maken. Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk.

De eerste cijfers zijn inmiddels een feit. Zoals u wellicht weet werken wij op school met een voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat alle cijfers het hele jaar mee tellen voor je overgang naar een volgend leerjaar. De leerlingen in klas 1 hebben ook de cito 0 toets gemaakt. Tijdens de gesprekken in december met een eerste tussenstand van de cijfers zullen deze resultaten met u worden besproken.

Nu hebben de leerlingen eerst een welverdiende week herfstvakantie. We wensen hen een fijne week.

  • 151 View
  • Comments are closed.