Over de Vos

De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos) is een school voor voortgezet onderwijs.
De ongeveer 1600 leerlingen zijn verdeeld over 4 gebouwen te weten: Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos. De kleinschalige aanpak garandeert dat de leerling gekend wordt. Op De Vos hebben de docenten en de leerlingen respect hebben voor elkaar ongeacht geloof of afkomst. Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau VMBO tot en met Gymnasium (inclusief TweeTalig Onderwijs (TTO).

De Vos hanteert drie kernbegrippen die de school kenmerken: Betrokken, Betrouwbaar en Bekwaam.

 

Visie

Bij De Vos staat de optimale ontplooiing van de leerling staat centraal. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen de leerlingen en draagt bij aan de brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen. Bij het geven van onderwijs wordt gebruik gemaakt van innovatieve leermiddelen waarbij onze docenten werken met activerende werkvormen.

Wij kiezen voor kwalitatief goed, inspirerend en uitdagend onderwijs in een aantrekkelijke en dynamische leeromgeving.

Ons team van bekwame docenten en begeleiders waarborgen een goede en constante kwaliteit van het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs. De rol van wereldburger met begrip en respect voor andere culturen wordt de leerling bijgebracht. Dit is belangrijk voor nu en in de toekomst!

Bij ons op school krijgt elke leerling de kans zich optimaal te ontplooien, waardoor elk individu tot zijn recht komt. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen waardoor een zo hoog mogelijk niveau wordt verkregen van kennis, inzicht en vaardigheden. Getracht wordt om het beste uit de leerling naar boven te halen en de leerling wordt dan ook uitgedaagd om te leren. Daarnaast nemen sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke ontwikkelingen een duidelijke plaats in.

De Vos is een veilige en zorgzame school met duidelijke regels en afspraken. Een goede communicatie en sfeer binnen de school is belangrijk. Dit wordt bereikt door kleinschaligheid binnen de organisatie.

Historie

Hoewel Vlaardingen sinds 1861 een openbare MULO bezit, duurt het tot 1955 voor er een openbare school voor algemeen middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs komt. Aanvankelijk worden allerlei argumenten aangevoerd om niet een openbare, dat is een gemeentelijke, school op te richten, maar een neutrale school, een school onder bestuur van een vereniging. Er zijn vooral financiële overwegingen al wordt ook aangevoerd dat ‘de band tussen de ouders der leerlingen en het bestuur’ van zo’n school veel steviger is dan de verhouding ouders – gemeentebestuur.

Niettemin, als de landelijke subsidieregeling wordt aangepast, besluit de gemeenteraad op 4 februari 1955 tot de oprichting van het Gemeente Lyceum Vlaardingen (GLV). Dr. F.J. Huisman wordt de eerste rector van het GLV waarvan de lessen, verdeeld over drie klassen, op 6 september 1956 beginnen in de voormalige villa Van Dusseldorp aan de Westhavenkade, ter plaatse van de huidige “Bolder”. Na een eenjarige onderbouw leidt de school op tot het diploma HBS, Gymnasium-b, Gymnasium en MMS. Deze schooltypen verdwijnen met de invoering van de Mammoetwet in 1968. Dat jaar gaan de gemeentelijke ULO-scholen, de Willem de Zwijgerschool en de Rembrandtschool met het GLV op in de Openbare Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO “Professor Casimir”. Met het geleidelijk verdwijnen van de klassen ‘oude stijl’ verdwijnen ook de lessen op zaterdag. De Mavolessen vinden vanaf schooljaar 1969/1970 plaats in het gebouw aan de Groen van Prinstererstraat, tot 1982, en de overige lessen in het in augustus 1964 geopende gebouw aan de Claudius Civilislaan, ontworpen door de architecten Maaskant en Van Dommelen.

In 1991 vindt er opnieuw een fusie plaats: de Openbare Scholengemeenschap voor IBO, LBO en MBO “De Vaart” , zelf ontstaan door fusie van de Prins Bernhardschool (LEAO) en de Planciussschool (LHNO) vormen met ‘Het Casimir’ de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap waar de Lagere Technische School, voorheen ‘De Ambachtsschool’ gevestigd eerst in de Oosterstraat, later aan de Deltaweg, vervolgens in 1992 ook in opgaat.

Nadat in 2006 het bestuur van de school verzelfstandigd wordt, vindt in 2011 de fusie plaats met het bestuur van de openbare Schiedamse scholen voor voortgezet onderwijs. Weliswaar één bestuur, maar de scholen behouden hun eigen identiteit.