Oproep kandidaten MR
12
april
2017

Beste ouders en leerlingen,

Met deze oproep willen wij geïnteresseerde ouders en leerlingen vragen om zich kandidaat te stellen als lid van de medezeggenschapsraad van De Vlaardingse Openbare Scholengroep(De Vos). Door lid te worden van de medezeggenschapsraad heeft u de mogelijkheid om mee te bouwen aan een sterke school. Voor informatie kunt u contact  opnemen met de verkiezingscommissie bestaande uit Rianne Roes (HCV) en Corry Oosten (HCV).

De MR vergadert zes keer in het schooljaar op maandagavond. De voorbereidingstijd per vergadering is ongeveer 2 klokuren. De sfeer in de MR is kritisch en constructief.
De MR-vergadering is openbaar.

Voor ouders geldt:
Maandag 8 mei a.s. is de sluitingsdatum voor de kandidaatstelling en op woensdag 10 mei a.s. zullen wij  de kandidatenlijst publiceren. Mochten er meer kandidaten dan plaatsen zijn, dan zal vanaf donderdag 11 mei een verkiezing plaatsvinden. Stemgerechtigden hebben dan twee weken de tijd om hun stem uit te brengen.

Voor leerlingen geldt:
Wij zoeken per 1 augustus 2017, of eerder, leerlingen die zitting willen nemen in de MR.
De sluitingsdatum om je aan te melden is 1 augustus 2017, of eerder.
Indien je 1 jaar of langer lid van de MR bent geweest, krijg je hiervoor een prachtig certificaat.

U kunt uw kandidaatstelling mailen naar:  roes@hetcollegevos.nl of oosten@hetcollegevos.nl. Wilt u (zowel ouders als leerlingen) bij de kandidaatstelling een kort informatief stukje met uw motivatie plus foto bijsluiten?

 

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie,
Rianne Roes (PMR/MR-lid)
Corry Oosten (PMR/MR-lid)

  • 1082 View
  • Comments are closed.