LWOO

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Hierbij moet worden aan leerlingen met een leerachterstand, sociaal-emotionele problematiek of andere redenen. Toelating tot deze vorm van onderwijs wordt bepaald door de zgn. Regionale VerwijzingsCommissie (RVC).

LWOO wordt gegeven op Het College Vos. De leerlingen krijgen tijdens hun verblijf op extra aandacht door plaatsing in kleine groepen en door te werken met op de leerling toegepaste programma’s. Daardoor hebben deze leerlingen een goede kans een VMBO-diploma te halen in de Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL), de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) of het Leerwerk Traject (LWT).