Lestijden
Het Lyceum Vos:
Klassen 1 t/m 3:Klassen 4 t/m 6:  
1e uur: 08.15 - 09.001e uur: 08.15 - 09.00
2e uur: 09.00 - 09.452e uur: 09.00 - 09.45
3e uur: 09.45 - 10.45
(pauze van 09.45 tot 10.00)
3e uur: 09.45 - 10.45
(pauze van 10.30 tot 10.45)
4e uur: 10.45 - 11.304e uur: 10.45 - 11.30
5e uur: 11.30 - 12.155e uur: 11.30 - 12.15
pauze: 12.15 - 13.006e uur: 12.15 - 13.00
7e uur: 13.00 - 13.45pauze: 13.00 - 13.45
8e uur: 13.45 - 14.308e uur: 13.45 - 14.30
9e uur: 14.30 - 15.159e uur: 14.30 - 15.15
10e uur: 15.15 - 16.0010e uur: 15.15 - 16.00
De Mavo Vos:
Klassen 1 en 2:Klassen 3 en 4:
1e uur: 08.15 - 09.051e uur: 08.15 - 09.05
2e uur: 09.05 - 09.552e uur: 09.05 - 09.55
pauze: 09.55 - 10.10 (15)3e uur: 09.55 - 10.45
3e uur: 10.10 - 11.00pauze: 10.45 - 11.00 (15)
4e uur: 11.00 - 11.504e uur: 11.00 - 11.50
pauze 11.50 - 12.15 (25)5e uur: 11.50 - 12.40
5e uur: 12.15 - 13.05pauze 12.40 - 13.05 (25)
6e uur: 13.05 - 13.556e uur: 13.05 - 13.55
pauze: 13.55 - 14.10 (15) 7e uur: 13.55 - 14.45
7e uur: 13.55 - 14.10pauze: 14.45 - 15.00 (15)
8e uur: 15.00 - 15.50 8e uur: 15.00 - 15.50
Het College Vos:
Klassen 1 t/m 2: Klassen 3 t/m 4:
Dagstart: 09.00 - 09.20
1e uur: 09.20 - 10.05 1e uur: 09.00 - 09.45
2e uur: 10.05 - 10.50 2e uur: 09.45 - 10.30
pauze: 10.50 - 11.05 (20)pauze: 10.30 - 10.50 (20)
3e uur: 11.10 - 11.55 3e uur: 10.50 - 11.35
4e uur: 11.55 - 12.40 4e uur: 11.35 - 12.20
pauze 12.40 - 13.00 (20)pauze 12.20 - 12.40 (20)
5e uur: 13.00 - 13.455e uur: 12.40 - 13.25
6e uur: 13.45 - 14.306e uur: 13.25 - 14.10
pauze: 14.30 - 14.40 (10) *pauze: 14.10 - 14.20 (10) *
7e uur: 14.40 - 15.20 *7e uur: 14.20 - 15.00 *
8e uur: 15.20 - 16.00 *8e uur: 15.00 - 15.40 *
* Op dit tijdstip gaat er geen bel
De Internationale Vos:
Klassen 1 t|m 4:
1e uur: 09.05 - 09.55
Pauze 09.55 - 10.10
2e uur: 10.10 - 11.00
3e uur: 11.00 - 11.50
Pauze 11.50 – 12.15
4e uur: 12.15 - 13.05
5e uur: 13.05 - 13.55
Pauze: 13.55 – 14.10
6e uur: 14.10 - 15.00
7e uur: 15.00 - 15.50