ISK

Met enige regelmaat komen er vanuit het buitenland kinderen wonen in de regio van Vlaardingen en Schiedam. Deze kinderen kunnen geen of onvoldoende Nederlands spreken, lezen en schrijven. Zij zijn erbij gebaat zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren om aansluiting te vinden bij het Nederlandse onderwijs.

De  De Internationale Vos (ISK) vervult voor de regio deze onderwijsfunctie aan het Bachplein te Schiedam. Hier wordt in een kleinschalige, veilige omgeving de leerlingen tussen 12 en 18 jaar de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht. In twee jaar tijd wordt de leerlingen zo veel geleerd zodat zijn kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Het lesprogramma richt zich voornamelijk op het Nederlands, ondersteund door vakken die aangeboden worden binnen het reguliere onderwijs

De toelating, die plaatsvindt via het Steunpunt Onderwijs, wordt voorafgegaan door een intelligentie- en rekentest.