Het College Vos

ccl

Het College Vos is een locatie met ruim driehonderd leerlingen. De school heeft een eigen gezicht, een eigen inhoud en een herkenbare identiteit. Vanaf het begin streven we ernaar dat leerlingen en ouders zich betrokken voelen bij de school. Leerlingen leren, op basis van hun talenten en mogelijkheden, stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun manier van leren en werken. Dit gebeurt niet alleen in de school, ook buiten de school wordt aan talentontwikkeling gewerkt.

Op Het College Vos zijn de volgende leerwegen te onderscheiden:
– Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)
– Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

Het College Vos kent ook Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit is geen niveau, maar onderwijs met extra zorg. Met deze extra zorg wordt de leerling in staat gesteld om het diploma te halen.

Op Het College Vos (HCV) worden de leerlingen opgeleid voor beroepsgerichte leerwegen met voorbereiding op het MBO. In de onderbouw (de eerste twee jaar) is het onderwijs grotendeels algemeen. Met themaklassen wordt aansluiting gezocht bij de interesses en talenten van de leerlingen. Hierbij wordt gewerkt in drie thema’s nl. techniek, sport en gezondheid en cultuur.

Daarna kiezen de leerlingen één van de vier opleidingen/sectoren van de bovenbouw. De leerlingen hebben een ruime keuze uit twee technische opleidingen (Voertuigentechniek en Elektrotechniek), een economische opleiding (Handel en Administratie) een opleiding voor beroepen in de gezondheidszorg en welzijn (Zorg en Welzijn) en twee brede opleidingen: de ICT-multimediaopleiding en het programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV).

De klassen zijn klein waardoor er veel aandacht is voor de leerlingen. Uiteraard is er veel aandacht voor de Nederlandse taal en de rekenvaardigheid. In het programma is ruimte voor talentontwikkeling in de theorie-, en de praktijklessen. De leerlingen leren over welke capaciteiten zij beschikken en leren nieuwe vaardigheden. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de keuze voor een beroep.

Cultuur is alles wat door de mens wordt bedacht, gemaakt of gedaan. Maar wat betekent het om mens te zijn in een dynamische wereld? Hoe bedenken we oplossingen voor onze problemen? Hoe maken we onze omgeving prettig voor iedereen? Hoe moet je kritische vragen stellen? Hoe moet je presenteren? Hoe kun je leren creatief te denken? Hoe kun je omgaan met alle verschillende meningen om je heen? We gaan samen op reis om nieuwe vragen te leren stellen en verschillende oplossingen te vinden. In de cultuurklas werk je dus, zowel binnen als buiten de school, aan je eigen ontwikkeling met anderen.

Tijdens de lessen leren de leerlingen verschillende takken van sport nog beter kennen. Teamvorming en doorzettingsvermogen zijn belangrijke elementen. Een leerling hoeft geen topsporter te zijn, maar enig inzicht, uithoudingsvermogen en willen samenwerken is wel noodzakelijk. Daarnaast is er in de Sportklas ook extra aandacht voor gezondheid en organisatie.

Leerlingen maken kennis met allerlei vormen van techniek en gaan ook kennismaken met technieksectoren binnen de school.
Op deze manier wordt inzicht verkregen in de verschillende beroepen. Naast de lessen binnen de praktijklokalen op school zullen er ook excursies plaatsvinden naar bedrijven. Leerlingen kunnen op deze manier zien en ervaren hoe een beroep in de praktijk moet worden uitgeoefend.

 

mb

Sinds 2016 draagt Het College Vos het Nationale Keurmerk Mediawijsheid. Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en andere volwassenen onderkent en dit in het beleid heeft opgenomen. Deze organisatie heeft een gecertificeerd Nationaal MediaCoach in dienst als professioneel aanspreekpunt en initiator van mediawijsheidprojecten.