HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (Havo) wordt binnen De Vlaardingse Openbare Scholengroep gegeven op Het Lyceum Vos. Dit onderwijstype is algemeen vormend en geen beroepsopleiding en bereidt leerlingen voor op het HBO. Verder geeft een Havo-diploma toegang tot het VWO en tot een versneld MBO-traject.

Net als het VWO kent Havo vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (C&M)
  • Economie & Maatschappij (E&M)
  • Natuur & Gezondheid (N&G)
  • Natuur & Techniek (N&T)

Bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij ligt de nadruk meer op talen en de maatschappij, bij de overige profielen meer op Wiskunde en natuurwetenschappen.

 

Is TTO iets voor jou?
Hou je van uitdagingen, heb je aanleg voor taal en houd je van lezen? Wij bieden TweeTalig Onderwijs aan op havo-, vwo- en gymnasiumniveau. Moderne digitale hulpmiddelen zoals laptops helpen je nieuwe kennis eigen te maken. Je leert binnen en buiten de school, zo vindt het brugklaskamp voor de TTO-leerlingen al bijna tien jaar in Engeland plaats en doen we veel internationale projecten.

Op het TTO wordt in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de vakken in het Engels gegeven. Tijdens deze lessen is de voertaal Engels. Niet alleen worden de lessen in het Engels gegeven, natuurlijk spreek je zelf ook Engels tijdens de les. De boeken en proefwerken zijn vanzelfsprekend óók Engelstalig.

TTO biedt een verrijking voor veel  vervolgopleidingen, óók voor Nederlandse hbo’s en universiteiten. Ook voor een toekomstige baan is het aantrekkelijk als je TTO hebt gedaan. Het TTO past uitstekend bij Het Lyceum Vos: internationalisering en uitwisselingsprogramma’s zijn onderdeel van ons curriculum. Binnen het TTO onderwijs zijn deze internationale contacten verplicht. We organiseren e-mailprojecten, reizen naar Engeland en uitwisselingen naar Ierland. Bovendien kan tweetalig VWO uitstekend gecombineerd worden met de vakken Latijn en/of Grieks (Gymnasium). En daarbij is TTO ook ontzettend leuk!

Na de eerste drie jaar TTO sluit je af met een Anglia-examen. In de bovenbouw bereid je je voor op het eindexamen. Omdat de eindexamens zowel voor havo, vwo als voor het Gymnasium Nederlandstalig zijn, worden de vakken in de bovenbouw in het Nederlands gegeven.

Het Lyceum Vos is een zogenaamde Junior TTO-school: we zijn door het Europees Platform erkend als Junior TTO-school. Na leerjaar drie stroom je uit naar 4 havo of 4 vwo. In het vierde leerjaar kun je als je dat wil het vak ‘Cambridge’ volgen: bij dit extra vak word je getraind voor het Cambridge-Advanced-examen, waarna je eventueel in datzelfde leerjaar een Cambridge Proficiency-examen kunt afleggen. Deze twee examens bieden wij aan omdat ze voor vervolgopleidingen en uiteindelijk voor toekomstige werkgevers wereldwijd deuren openen.

Junior of Senior?
Vaak wordt gevraagd naar het verschil tussen Junior- en Senior TTO-scholen. In de onderbouw is er geen verschil tussen deze twee typen. Seniorscholen bieden in de bovenbouw de optie aan het International Baccalaureate ofwel IB-examen af te leggen. Daarbij zijn Senior-scholen verplicht in de bovenbouw 25% van de studielasturen (daar vallen ook uren zelfwerkzaamheid en de reguliere lessen Engels onder!) in het Engels aan te bieden. Meestal wordt het verplichte percentage gehaald door de gymnastieklessen en maatschappijleer in het Engels aan te bieden. Daarbij schrijven leerlingen hun profielwerkstuk verplicht in het Engels.  Bij de meeste Junior-scholen ‘stopt’ het TTO na de onderbouw, bij ons kun je dan echter nog verder als je dat wilt.

Het Lyceum Vos heeft ervoor gekozen in plaats van het IB-examen in de bovenbouw de bovengenoemde Cambridge-cursussen aan te bieden middels het vak ‘Cambridge-English’. Dit vak wordt in leerjaar 4 afgesloten. Zo kun je helemaal richten op de eindexamens die dan niet ver weg meer zijn.  IB is vooral aantrekkelijk voor leerlingen die in de toekomst een taal willen gaan studeren. Wie niet van plan is een taal te gaan studeren aan de universiteit heeft meer aan de Cambridge-examens.

Wil je meer weten over TweeTalig Onderwijs? Kijk dan eens op www.ikkiestto.nl of neem contact op met onze school: info@hetlyceumvos.nl.

We krijgen steeds meer te maken met een internationale samenleving. Het nationaal denken maakt plaats voor Europees en zelfs mondiaal denken. Het Lyceum Vos heeft al vele jaren ervaring met uitwisselingen, internationaliseringsprojecten en andere internationale contacten.

Kiezen voor Het Lyceum Vos betekent dus ook kiezen voor contacten met leerlingen in het buitenland. Er zijn uitwisselingen met buitenlandse scholen, waarbij de contacten via het internet verlopen door middel van e-mail, videoconferences en webcam. Vanwege de subsidies voor internationale projecten vanuit het Europees Platform richt Het Lyceum Vos zich op landen binnen de Europese Unie. Hierdoor kunnen de ouderbijdragen zo laag mogelijk worden gehouden.

Op Het Lyceum Vos wordt aan verschillende internationale activiteiten deelgenomen door docenten en leerlingen. De activiteiten vinden plaats in alle afdelingen en kunnen per schooljaar wisselen. Zo werden er afgelopen schooljaren uitwisselingen gehouden met onze partnerscholen in Valladolid (Spanje), Wernigerode (Duitsland) en Kilkee (Ierland). En deden wij mee wij mee in een Comenius Lifelong Learning Programme (LLP) samen met scholen uit Duitsland, Finland, Spanje, Polen en Estland.

Waarom Talentklas?
Heb je een CITO-score van 545 of hoger en heb je een VWO advies van je basisschool gekregen? Ben je nieuwsgierig en wil je graag uitgedaagd worden? Wil je graag Tweetalig Onderwijs volgen en een Gymnasiumdiploma behalen? Vind je het leuk om in projecten meer te weten te komen dan in de schoolboeken staat? Dan kun je op Het Lyceum Vos de Talentklas volgen.

Wat doe je in de eerste Talentklas?
In de Talentklas volg je meer dan de helft van de lessen in het Engels. Een wereldtaal! De lesboeken zijn Engelstalig en onderling spreken de leerlingen tijdens de lessen. Daarnaast volg je in de 1e Talentklas twee uur in de week Latijn. De wereldtaal van vroeger! Latijn is niet alleen de basis van veel moderne talen in de wereld, maar ook onze manier van denken wordt nog steeds sterk beïnvloed door de Romeinen. In de Talentklas krijg je ook drie uur in de week, onder begeleiding van enthousiaste en betrokken docenten, projecten aangeboden die je flink zullen uitdagen op allerlei gebieden. Je gaat met elkaar actief aan de slag door je te verdiepen in cultuur, talen, mythologie en natuurwetenschappen. Je gaat op excursies om op nog levendiger manier je kennis te verwerven. En je bezoekt toneelvoorstellingen.

Wat doe je in de tweede en derde Talentklas?
In de 2e en 3e Talentklas krijg je naast Latijn ook Grieks, beide vakken krijg je twee uur per week. Zonder de invloed van de Grieken had de Romeinse cultuur niet zo’n hoge vlucht genomen en ook de invloed van de Griekse cultuur is bij ons op veel gebieden goed te zien. Uiteraard blijft het Engels de voertaal bij veel andere vakken. De 3e Talentklas zal worden afgesloten met een officieel ‘Anglia’ examen. De wekelijkse projecten op wetenschappelijk gebied gaan door, waarbij de diepgang per leerjaar toeneemt.

Wat is de Kunstklas?
De Kunstklas is bedoeld voor jongens en meisjes die veel plezier beleven aan kunst en cultuur en zich graag actief hiervoor willen inzetten. Buiten de normale lessen én niet te vergeten naast het huiswerk, volg je extra uren creatieve vorming. Drama, toneel, muziek, literatuur, film en fotografie komen aan bod. Je gaat ook regelmatig op excursie naar diverse tentoonstellingen en culturele evenementen.

Hoe kom je in aanmerking voor de Kunstklas?
Je hoeft geen toptalent te zijn maar een creatieve aanleg is wel gewenst. Wat we vooral heel belangrijk vinden is dat je belangstelling hebt voor kunst en cultuur en ook nieuwsgierig bent naar nieuwe dingen.

De Sportklas is niet bedoeld om topsporters in spé op te leiden. Het is meer een klas voor jongens en meisjes die plezier beleven aan sport. Jongeren die vol energie zijn en zich graag ergens voor willen inzetten. Naast de reguliere lessen gymnastiek volgen de leerlingen nog vier extra uur sportles. Veel takken van sport komen aan bod zoals schaatsen, judo, golf, karate, klimmen, kanoën, oriëntatieloop, snowboarden en skiën. Het is belangrijk dat je leert samenwerken en elkaar te helpen in het kader van de regels van fair play. Ook organiseer je sportevenementen en je doorzettingsvermogen wordt aldoor getest; een echte uitdaging dus.

Beleef je veel plezier aan sport én ben je bereid je hiervoor flink in te zetten? Dan is de Sportklas iets voor jou.