De Liftklas

De Liftklas is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. Wanneer een leerling aan het eind van groep 8 een taalachterstand heeft, kan worden gekozen voor de Liftklas. Hier wordt door heel hard te werken (met extra onderwijs) de taalachterstand weg gewerkt. Belangrijk is, dat de leerling gemotiveerd is om in één jaar naar een hoger niveau te werken.

De Liftklas is op twee locaties te vinden. Op Het College Vos bieden wij de Liftklas aan op BBL, KBL en Mavo niveau. Op de De Mavo Vos hebben we de Liftklas op Mavo, Havo en VWO niveau. Door in het Liftklasjaar vooral veel aandacht te besteden aan Nederlands en de taal die bij andere vakken wordt gebruikt (vaktaal), kan een leerling een veel betere start maken in het VMBO, Havo of VWO. We werken met kleine teams en vinden aandacht voor elke leerling belangrijk. Leerlingen wordt de nodige kennis en vaardigheden bij gebracht, waardoor ze snel naar het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen.

In de LiftKlas worden de volgende vakken gegeven:
– Nederlands, Engels en Frans
– Wiskunde, Mens & maatschappij en Mens & natuur
– Sport, project en CKV

Het vakkenpakket is afhankelijk van de kennis en de keuze van een school in het voortgezet onderwijs. Bij alle vakken wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van taal en de onderdelen daarvan: lezen, spelling, spreken en schrijven van teksten.