Contact

De Vos

De Vos staat voor de Vlaardingse Openbare Scholengroep. Een scholengroep bestaande uit verschillende scholen in Vlaardingen en omstreken.

Telefoon:  010 850 35 00
Postbus : Postbus 6040, 3130 DA Vlaardingen

Rector De Vlaardingse Openbare Scholengroep:
dhr J. van Beek
vanbeek@devosvlaardingen.nl

 


 

Het Lyceum Vos:
Koninginnelaan 771 3136 EZ Vlaardingen
info@hetlyceumvos.nl

Locatiedirecteur Het Lyceum Vos
dhr. F. Aalbregt
aalbregt@hetlyceumvos.nl

Afdelingsleiding
mw. A. Mols | Onderbouw Klas 1 + 2
mols@hetlyceumvos.nl
dhr. B. van Haren | Middenbouw Klas 3 + 4
vanharen@hetlyceumvos.nl
dhr. C.A. ter Haar | Bovenbouw Klas 5 + 6
terhaar@hetlyceumvos.nl


KleinLyceumVos

 

De Mavo Vos:
Korhoenlaan 4 3136 ST Vlaardingen
info@demavovos.nl

Locatiedirecteur De Mavo Vos
dhr M. Toebosch
toebosch@demavovos.nl

Afdelingsleiding
dhr M. Toebosch | Bovenbouw
toebosch@demavovos.nl
mw. K. de Jong | Onderbouw
dejong@demavovos.nl


Het College Vos:

Claudius Civilislaan 41 3132 JA Vlaardingen
info@hetcollegevos.nl

Locatiedirecteur Het College Vos
dhr P. Wijntjes
wijntjes@hetcollegevos.nl

Afdelingsleiding
dhr S. Kruis| Bovenbouw
kruis@hetcollegevos.nl
mw. N. van Kooij - van Wamelen | Onderbouw
vanwamelen@hetcollegevos.nl

 

De Internationale Vos:
Bachplein 578 3122 JM Schiedam
info@deinternationalevos.nl

Afdelingsleiding
mw I. van Wingerden
vanwingerden@deinternationalevos.nl

 Contactpersoon schoolkosten:

Onderstaande contactgegevens zijn enkel beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen over de schoolkosten.

Telefoon: 010 850 35 08
Email: schoolkosten@devosvlaardingen.nl