Bestuur

Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos maken deel uit van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) waar ook de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam onderdeel van uit maken.

Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag voor alle scholen die vallen onder de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam. Hieronder vallen de volgende scholen:

Het College van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder genaamd Dhr. drs. W.C.M. Kokx en vormt het bevoegd gezag voor alle scholen die vallen onder OSVS:

  • Het College Vos
  • Het Lyceum Vos
  • De Mavo Vos
  • De Internationale Vos
  • Stedelijk Gymnasium Schiedam
  • Lyceum Schravenlant
  • Mavo Schravenlant
  • Pro Nova College

Er is gekozen om het College van Bestuur te laten bestaan uit één directeur-bestuurder, dhr. drs. W.C.M. Kokx.

De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de stichting, dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. drs. IJ. van der Velden (voorzitter);
Dhr. J. Ribbe;
Dhr. A.G. Wiegman;
Mw. drs. M.L. Kraak;
Dhr. A. van Steensel.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn te bereiken via de adressen zoals genoemd in de rechterkolom op deze pagina. De medezeggenschapsraad adviseert de schoolleiding en de Raad van Toezicht.

Correspondentie:

Directeur-bestuurder:

Dhr. drs. W.C.M. Kokx
Postbus 6040
3130 DA Vlaardingen
Voorzitter Raad van Toezicht:

Dhr. drs. IJ. van der Velden
Postbus 6040
3130 DA Vlaardingen

KvK: 24387240