Summatieve toetsen klas 1, 2 en 3
08
december
2017

Tijdens de summatieve toetsperiode (start week 2) zal de mate van het beheersen van  vaardigheden, naast kennis, worden gemeten bij elke leerling en passend bij het ambitieniveau.

De vakdocent kijkt op basis van de formatieve toetsen welk niveau voor de leerling het meest passend is tijdens deze toetsperiode. In deze overweging zijn de resultaten van toetsen over de basisvaardigheden belangrijker dan toetsen die vragen naar reproductie van lesstof.

Van donderdag 11 januari tot en met vrijdag 2 februari worden summatieve toetsen afgenomen volgens een rooster. Dit rooster vindt u terug in Magister. Er zullen gemiddeld drie leertoetsen per week afgenomen worden binnen het normale schoolrooster. De lessen en keuzewerktijd gaan gewoon door, een enkele keer zal de KWT facultatief zijn. Leerlingen hebben dan de keuze op school vragen te stellen of thuis te gaan leren. Docenten kunnen leerlingen verplichten in deze lessen aanwezig te zijn.

We zouden het fijn vinden wanneer u als ouder ons in deze periode wilt ondersteunen in de overtuiging dat het hier niet om een examen- of tentamenperiode gaat met de daaruit voortkomende stress. Het is een meting van kennis en vaardigheden over de afgelopen periode, die onder leiding  van onze vakdocenten uitgebreid zijn aangeleerd, beoefend en getest. Het zijn belangrijke toetsen die met een goede inzet, op het juiste niveau, met voldoende resultaat gemaakt kunnen worden. De druk onnodig verhogen komt uw kind niet ten goede.

  • 259 View
  • Comments are closed.